Visjon

Misjonshuset Fredens Hus: et sted der Guds kjærlighet flyter og uttrykkes blant østgrønlenderne.

For mange er Øst-Grønland kjent for sin slående vakre natur. Øst-Grønland er også karakterisert av isolasjon og hjerteskjærende elendighet.
Dette er et område der innbyggerne sårt trenger å få framtid og håp. Et område som har behov for å erfare Guds kjærlighet!

Midt i misbruk, vold og håpløshet, ønsker vi å etablere et sted der Guds kjærlighet kan bli uttrykt i ord og handling: Fredens Hus.
Dette vil være et trygt sted der folk kan finne håp til å leve videre, og få en ny start i livet.

Det finnes et styre bak fredens hus som bærer visjonen for arbeidet.

           

IcelandDanishDutchEnglishGermanNorway