Visie

Een plaats waar Gods liefde onder de Oostgroenlanders schijnt: het Huis van Vrede

Oost Groenland is bekend bij velen vanwege de geweldige natuur. Maar het wordt ook gekenmerkt door isolement en hartverscheurende ellende. Het is een gebied dat verlangt naar hoop en leven. Een gebied dat behoefte heeft aan de verlossende liefde van Christus!

Temidden van het misbruik, geweld en hopeloosheid willen we een plaats vestigen waar Gods liefde kan worden ontdekt en ervaren: het Huis van Vrede. Het zal een veilige plek zijn waar het leven wordt gekoesterd.

Middels de activiteiten die plaatsvinden in dit huis wordt er relatie met God en met elkaar opgebouwd. Mensen zullen nieuw leven krijgen en hoop! Op die manier wordt Gods koninkrijk zichtbaar aan de uiteinden der aarde.

De visie gaat uit van de stichting Huis van Vrede, Zendingshuis Tasiilaq.

           

IcelandDanishDutchEnglishGermanNorway