Tilbake til Om

Stiftelsen Fredens Hus

Misjonshuset i Tasiilaq, Fredens Hus, er en internasjonal stiftelse som har som formål å spre kristen tro på Øst-Grønland, og å la folk få oppdage og erfare Guds kjærlighet i sine liv. For å se denne visjonen bli virkelig, ønsker vi å bygge et misjonshus i Tasiilaq som kan huse forskjellig typer kristent arbeid.

Stiftelsen består av syv medlemmer:

          

Leder: Erna Eyjólfsdóttir. (Island)
Nestleder: Katharina De Graaf. (Tasiilaq/ Tyskland)
Kasserer: Anitse Ignatiussen. (Tasiilaq)
Sekretær: Hanne Eliassen. (Norge)
Styremedlem: John Østergaard Nielsen. (Danmark)
Styremedlem: Tone Sæverås. (Norge)
Styremedlem: Peter De Graaf. (Tasiilaq/Nederland)

Stiftelsen ble etablert i 2015 for å få virkeliggjort drømmen og behovet for et misjonshus i byen. Denne visjonen ble gitt av Gud allerede i 2008. Huset vil kunne romme det allerede pågående kristne arbeidet på Øst- Grønland. Stiftelsen ble startet ut fra de forskjellige misjons initiativene på Øst- Grønland.

Siden 2005 har Erna, Hanne, Tone, og flere andre kommet til Tasiilaq to ganger i året for å dele evangeliet.  Erna og menigheten «Vegurinn» begynte allerede i 1992 å be for Øst-Grønland. Ungdom i Oppdrag Borgen i Troms (https://www.uioborgen.no/), sendte sitt første evangeliseringsteam i 2005. Derfra har bl.a Hanne fulgt opp arbeidet i byen. På samme tid begynte også Erna m.fl å reise inn, og sammen ble disse ble etter hvert et kjerne-team som reiser til Tasiilaq hver vår og høst. Målet og drivkraften er å oppmuntre, og istandsette, folket i Tasiilaq ved at de blir møtt av Guds kjærlighet.

Anitse Ignatiussen og hennes mann ble frelst, og medlemmer av INO (den Grønlandske frikirke) da de bodde i hovedstaden Nuuk. Da de senere flyttet hjem til Tasiilaq startet de med kristne samlinger i hjemmet.

I 2014 kom Katharina og Peter De Graaf fra Nederland (www.lightingreenland.com) til byen som misjonærer. De organiserer misjonsarbeidet, og disippelgjør lokale unge troende i hverdagen. De har også knyttet nære bånd med INO menighetene som finnes i flere byer på vestkysten av Grønland.

John Østergaard Nielsen har fram til 2018 vært pastor i INO Nuuk, og var også nasjonal leder av INO. INO har også bedt for Øst-Grønland i mange år, og har hjulpet til med å starte en INO menighet i Tasiilaq.

Alle disse står sammen i arbeidet for å se et misjonshus bli en virkelighet, slik at det kristne arbeidet kan vokse og bære rik frukt. Målet og drivkraften er å oppmuntre og istandsette folket i Tasiilaq, ved at de blir møtt av Guds kjærlighet.

IcelandDanishDutchEnglishGermanNorway