Om

Stiftelsen Fredens Hus

Misjonshuset i Tasiilaq, Fredens Hus, er en internasjonal stiftelse som har som formål å spre kristen tro på Øst-Grønland, og å la folk få oppdage og erfare Guds kjærlighet i sine liv. For å se denne visjonen bli virkelig, ønsker vi å bygge et misjonshus i Tasiilaq som kan huse forskjellig typer kristent arbeid. Stiftelsen …

De Troende

Offisielt så er Grønland en kristent nasjon. Før kristendommen ble introdusert på 1700 tallet av Hans Egede hadde grønlenderne både en animistisk og shamanistisk tro. Vi ser enda spor av dette både i kultur, tankegang og delvis i religionsblanding. Bibelen har ikke blitt oversatt til Øst-Grønlandsk, og er kun tilgjengelig på Vest-Grønlandsk. (forskjellen tilsvarer ca. …

Øst-Grønland

Øst-Grønland er karakterisert av sin slående vakre natur, og er en av de mest isolerte områdene i verden. Det bor ca. 3000 mennesker i området rundt Tasiilaq, dette inkluderer fem avsidesliggende bygder. 800 km lenger nord ligger en annen landsby med ca. 500 innbygggere. Tasiilaq er «hovedstaden» på østkysten med ca. 2100 innbyggere. For å …

IcelandDanishDutchEnglishGermanNorway