Home

Misjonshuset Fredens Hus: et sted der Guds kjærlighet flyter og uttrykkes blant østgrønlenderne.

– Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod –

Johannes 10.10

Tasiilaq, Øst-Grønlands hovedstad; Midt i håpløsheten ønsker vi å bygge et trygt sted der Guds kjærlighet kan bli uttrykt og erfart, nemlig «Fredens Hus».

Den første milepælen for Misjonshuset er nådd: 1 april bestilte vi materialene til fundamentet og selve huset! Til frakten av disse materialene i juni trenger vi fremdeles 115.400 NOK.

Nå har vi fått en bedre oversikt over hva totalsummen på prosjektet blir og har derfor justert summene.

På tross av usikkerheten med krisa vi alle er inne i planlegger vi å starte byggingen av Misjonshuset den 15 juli 2020. Ønsker du å komme til Grønland på en byggedugnad? Kontakt oss.

Ønsker du å støtte dette prosjektet og være med på og spre evangeliet på Øst-Grønland?

Hvordan kan jeg hjelpe til?

 

IcelandDanishDutchEnglishGermanNorway