Home

Misjonshuset Fredens Hus: et sted der Guds kjærlighet flyter og uttrykkes blant østgrønlenderne.

– Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod –

Johannes 10.10

Tasiilaq, Øst-Grønlands hovedstad; Midt i håpløsheten ønsker vi å bygge et trygt sted der Guds kjærlighet kan bli uttrykt og erfart, nemlig «Fredens Hus».

Det er med stor glede at vi etter seks måneders arbeid kan si at byggingen av Fredens Hus er fullført!

Helt fra begynnelsen har prosjektet vært utfordrende, og til tider har vi vært på grensen av hva vi mennesklig sett kunne klare, men igjen og igjen har Gud vist sin storhet. Uten Hans forsørgelse kunne byggingen ha mislyktes gang på gang.

I juni begynte arbeidet med grunnmuren. Vi hadde ikke kunnet forutse at 150 m3 jordmasse måtte fjernes før vi nådde ned til grunnfjellet. Og vi ante ikke hvor mye blod, svette og tårer det ville koste oss før grunnmur og fundament sto helt ferdig. Det som var planlagt å skulle ta tre uker tok to måneder. Men nå er huset solid forankret på fjell.

I tiden som fulgte forsørget Gud hele tiden nye frivillige som hjalp til med byggingen. På tross av Covid reiserestriksjoner i  hele perioden  har vi hatt tolv frivilligefra åtte ulike land. De tre siste brukte hele elleve reisedøgn før de endelig ankom Tasiilaq.

Byggeprosessen har vært et stort vitnesbyrd for byen. Mange naboer og forbipasserende kom bort for å kikke. Flere lokale hjalp til, og de ble velsignet av den gode atmosfæren på byggeplassen. Det ble gode samtaler og det noen nye relasjoner oppsto. En nysgjerrig forbipasserende ble til og med frelst, og flere ble berørt av Gud og helbredet etter å ha blitt bedt for. Mange venter nå spent på den offisielle åpningen av Fredens Hus.

Den enorme summen som trengs for å fullføre huset har hele tiden krevd  vår oppmerksomhet. Vi er fulle av takk til Gud for at vi under hele byggeprosessen har klart å betale forefallende regninger i tide! For oss har dette vært et gjentagende mirakel.

Per i dag (januar 2021) gjenstår en rørleggerregning og kostnader i forbindelse med utearbeid rundt huset som planelegges fullført til sommeren. I tillegg kommer utgfter til diverse inventar.

Vi vil takke alle som har vært med på dette eventyret. Takk for all forbønn, gaver, praktisk hjelp og oppmuntring og praktisk hjelp gjennom hele prosessen. Ved å stå sammen med dere har Misjonshuset blitt en virkelighet!

Den første uka i januar hadde vi de første uoffiselle møtene i Fredens Hus. Det føltes som å komme hjem. Vi kjente på en stor glede over å ha et sted å møtes til lovprisning og bønn. Og dette er kun starten. Vi er spente på å se hva Gud skal bruke Fredens Hus til i tiden som kommer.

(Hvis du ønsker å få oppdateringer på det som skjer i Fredens Hus kan du motta nyhetsbrev ved å klikke her: LightInGreenland)

Vil du være med å støtte fullføringen av Fredens Hus og gjennom dette være med på å spre evangeliet på Øst-Grønland?

Hvordan kan jeg hjelpe til?

 

IcelandDanishDutchEnglishGermanNorway