Home

Misjonshuset Fredens Hus: et sted der Guds kjærlighet flyter og uttrykkes blant østgrønlenderne.

– Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod –

Johannes 10.10

Tasiilaq, Øst-Grønlands hovedstad; Midt i håpløsheten ønsker vi å bygge et trygt sted der Guds kjærlighet kan bli uttrykt og erfart, nemlig «Fredens Hus».

Byggingen er i gang!

I juni startet byggingen av fundamentet med hjelp av to grønlandske venner. Fra og med juli vil selve huset bli bygd under ledelse av en grønlandsk snekker og (forhåpentligvis) med hjelp fra flere frivillige, både lokale og tilreisende fra utlandet.

Du kan følge byggeprosessen i galleriet til høyre, der vil vi ukentlig laste opp bilder.

Ugtiftene til rørlegger,- og elektrikerarbeidet er ikke dekket enda.

 Vi leter fremdeles etter frivillige som ønsker å hjelpe til med å bygge huset i juli, august, eller til og med i september. Om du er interessert i å komme, ta kontakt med oss.

Ønsker du å støtte dette prosjektet og være med på og spre evangeliet på Øst-Grønland?

Hvordan kan jeg hjelpe til?

 

IcelandDanishDutchEnglishGermanNorway