Terug naar Huis van Vrede

Gebruik

Het werk dat vanuit het Huis van Vrede uitgaat, gaat niet primair over activiteiten, het gaat om relaties. Relatie met God en met elkaar. De relaties kunnen worden opgebouwd en groeien door de in een veilige ruimte aangeboden activiteiten. Deze activiteiten ondersteunen de groei in geloof en het nieuwe leven vanuit een Bijbels perspectief.

Onderwijs

Een belangrijk onderdeel om het doel te bereiken is onderwijs. Oost-Groenland heeft zijn eigen taal en er is nauwelijks literatuur of andere media beschikbaar om mensen te onderwijzen en op te bouwen in geloof. De christelijke materialen die op dit moment beschikbaar zijn, zijn voornamelijk in het West-Groenlands. Er is weinig tot geen kennis van de Bijbel of een bijbels perspectief voor relaties en een leven zoals God het bedoeld heeft. De wekelijkse Bijbelschool, die nu in een woonkamer plaatsvindt, is een voorbeeld van onderwijs dat mensen helpt hun leven vanuit Gods perspectief te beoordelen en te leven. Andere trainingen en workshops die in het Huis van de Vrede kunnen plaatsvinden, zullen dit proces verder ondersteunen. Er is bijvoorbeeld een verlangen om een ​​huwelijkscursus aan te bieden waarin echtparen Bijbelse input krijgen en met elkaar in gesprek kunnen gaan. Wanneer een huwelijk wordt hersteld tot Gods plan ervoor, zal het werken als een katalysator voor verdere verandering in gezinnen en de samenleving zelf. Onderwijs is ook gericht op het trainen van toekomstige leiders zodat het christelijke werk uiteindelijk door de lokale bevolking kan worden uitgevoerd.

Kinderen en jeugd

Het huis zal een grote winst zijn voor kinderen en jongeren in Tasiilaq. Er zou ruimte zijn om bijvoorbeeld muziek te maken en creatief te zijn, wat de jeugd een alternatief biedt voor het bezoek aan de bar of discotheek. De jongeren in Tasiilaq zullen hier een plek hebben waar ze God en zichzelf kunnen leren kennen, als zijn geliefde kinderen. Dit zal nieuwe deuren openen om de sociale problemen te doorbreken en onder Gods leiding een andere koers voor hun leven in te slaan.

Gastsprekers en korte termijn zendingsteams

Het structurele werk in het Huis van Vrede kan ook worden ondersteund door hulp van buitenaf. Gastsprekers kunnen bijvoorbeeld worden uitgenodigd ter aanvulling op het onderwijs. Het jaarlijkse pastorale seminar “pijn van het hart”, dat wordt gegeven door een Groenlandse voorganger van de westkust, zou een permanente locatie in het huis vinden. Korte termijn missieteams die een krachtige invloed kunnen hebben op Tasiilaq kunnen ook in het gebouw worden gehuisvest. Alle activiteiten en initiatieven die uitgaan van het Huis van Vrede zijn erop gebaseerd mensen te verbinden aan God en met elkaar. Het gaat om relatie. Mensen staan ​​niet langer alleen, wat een groot verschil maakt in deze geïsoleerde samenleving. Bevestigende en inspirerende relaties en activiteiten creëren een bewustzijn van de eigenwaarde als kind van God. Dit geeft hoop en een gezonde visie voor het leven. Mensen vol Leven zijn besmettelijk en zullen het Koninkrijk van God verder verspreiden.

Elkaar ontmoeten

Het Huis van Vrede zal een plaats zijn waar mensen God en elkaar kunnen ontmoeten. Er is openlijk toegang tot gebed en aanbidding. Ook structurele zondagse diensten kunnen hier plaatsvinden. Workshops, filmavonden en andere inspirerende eenmalige evenementen die plaatsvinden in het Huis van Vrede kunnen verder bijdragen aan het werk van Gods Koninkrijk in Tasiilaq. Naarmate het werk groeit en de jonge christenen zelf een actieve rol innemen, kunnen de activiteiten zich uitbreiden om de maatschappij verder voor Christus te bereiken. Bijvoorbeeld door middel van een soepkeuken of een wekelijks moeder-kind café of zelfs een christelijk “koffiehuis”.

Pastoraat

Bijna iedereen in Oost-Groenland heeft traumatische situaties meegemaakt waardoor mensen worstelen in hun alledaagse leven. Door middel van pastoraat, christelijke zelfhulpgroepen en workshops, zullen mensen de gelegenheid hebben om hun pijnlijke verleden onder ogen te zien en ermee om te gaan. Ze leren Gods stappen naar vergeving en een leven in vrijheid kennen en hoe ze daarin kunnen groeien. Daardoor zullen mensen genezing ervaren voor hun ziel en herstel in hun relaties.        

  

IcelandDanishDutchEnglishGermanNorway