Tilbake til Fredens Hus

Målsettingen

Gruppen av troende i Tasiilaq trenger et sted der de kan møtes for å både oppdage og erfare Guds kjærlighet. Den pågående og fremtidige vekst i arbeidet hindres i mangel på lokaliteter. I dag leier vi er dagsenter for barn for å holde gudstjenester. Senteret er kun tilgjengelig annenhver søndag, og noen ganger må oppsatte gudstjenester avlyses grunnes uforutsette behov hos barn og unge som trenger et trygt sted å overnatte.

Misjonshuset Fredens Hus vil kunne dekke dette behovet. Som navnet tilsier ønsker vi at misjonshuset skal bli et fredfullt hus å komme til, der mennesker kan finne både fred og håp. Vi ønsker at huset skal være som et fyrtårn som lyser opp veien til den trygge havn, Jesus Kristus.

Gjennom ulike aktiviteter ønsker vi å nå dette målet. Og at mennesker skal få vokse inn i en ekte relasjon med Gud og hverandre.

Folk vil både komme til tro, og få hjelp til å bli Jesu disipler i hverdagen.
I misjonshusets trygge atmosfære ønsker vi å både kunne arrangere barne – og ungdomsmøter som vil gi dem håp og nytt perspektiv.
Forskjellige tilbud innen sjelesorg vil hjelpe dem til å bli fri fra fortiden, og til å vokse i livet med Gud.

Noen av disse aktivitetene skjer allerede, men blir begrenset ved mangelen på lokaliteter. Det lokale arbeidet trenger et praktisk og tilgjengelig hus. Dette vil muliggjøre videreføring og framtidig vekst i arbeidet.

Les mer om arbeidet som vil foregå i og ut fra misjonshuset Fredens Hus

       

IcelandDanishDutchEnglishGermanNorway