Tilbake til Fredens Hus

Byggeprosjektet

Stiftelsen misjonshuset Fredens Hus har fått tildelt en flott og sentralt beliggende tomt fra kommunen. På denne tomta kan misjonshuset bygges.

Huset er tegnet av en dansk arkitekt (Christian Panbo). Panbo Hus har lang erfaring med å sette opp modulhus som tåler det tøffe klimaet på Grønland.

Disse husene kan på kort tid i hovedsak settes opp av frivillige medhjelpere, under ledelse av en profesjonell byggeleder. Dette gjør at vi vil kunne spare arbeidskostnader, noe som ellers ville kunne utgjøre opp mot 50% av de totale kostnadene. Byggematerialene blir levert flatpakket som et byggesett, sendt med containerskip fra Danmark. Byggesettet vil da bli satt opp av lokale kristne og frivillige medhjelpere fra andre land, under ledelse av en innleid snekker.

Bygningen vil bli 7.40 x 17.25 m. (totalt 127 m2), og vil inneholde møtesal, et mindre rom som f.eks. kan bli brukt til barnearbeid, et kjøkken, et lite kontor, en dusj og ett toalett.

Estimerte byggekostnader er beregnet til 1.5 mill DKK (vel 2 millioner NOK). Dette inkluderer fundamentet, byggesettet, rørleggerarbeid, elektriker, maling, samt transport av alle materialer.

Dersom økonomien tillater det, vil byggeprosjektet starte sommeren 2020.

  

IcelandDanishDutchEnglishGermanNorway