Tilbake til Fredens Hus

Hva skal huset brukes til

Vi har mange tanker om potensielle aktiviteter som kan skje i misjonshuset, men hovedformålet er realasjonsbygging: relasjonen med Gud og med hverandre i en trygg atmosfære! Ut fra et bibelsk perspektiv ønsker vi at folk sin gudstro og etterfølgelse skal vokse.

Kurs of Opplæring

For å nå dette målet er opplæring essensielt. Øst-Grønland har sitt eget språk, og det finnes nesten ingen skriftlig materiale tilgjengelig for å undervise og utruste de troende. Foreløpig er alt materiale i hovedsak tilgjengelig på vestgrønlandsk. Vi opplever at de fleste har lite bibelkunnskap, særlig i forhold til hvordan troen får uttrykk i hverdagslivet. Allerede i dag avholdes det ukentlig kveldsbibelskole i Tasiilaq. De kristne samles hjemme hos misjonærfamilien. Her får de opplæring i Guds ord, og støtter hverandre i lovet med Gud. Vi ønsker å arrangere flere kurs som også kan hjelpe dem til å vokse. For eksempel ønsker vi å arrangere ekteskapskurs, der par kan lære seg å kommunisere med hverandre og få bibelsk input i sin relasjon. Når et ekteskap blir gjenopprettet til det Gud hadde tiltenkt, vil det fungere som en katalysator til forandring, både i familien og samfunnet generelt. Kursene har også som mål å trene ledere, slik at arbeidet kan videreføres av lokale kristne.

Gjestetalere og Korttids Misjonsteam

Det kristne arbeidet i misjonshuset kan også bli støttet av folk utenfra, for eksempel gjestetalere. Det årlige sjelesorgskurset «Pain of the Heart» som blir holdt av en vestgrønlandsk pastor kan da også arrangeresi misjonshuset. Korttids misjonsteam kan ha stor innflytelse i Tasiilaq, og da kan også team medlemmer bo i huset. Som tidligere nevnt er alt arbeid relasjonabasert, både når det gjelder relasjonen til Gud, og oss mennesker imellom. Folk vil da ikke lenger stå alene, noe som vil utgjøre en stor forskjell i dette isolerte samfunnet. Inspirerende aktiviteter, samt bekreftende relasjoner skaper en bevissthet av sin egenverdi. Dette gir mennesker nytt håp og nye visjoner. Når man selv har fått opplevd Guds forvandling i livet, vil man på en naturlig måte ønske å dele dette med andre.

Møtepunkt

Som tidligere nevnt vil misjonshuset FREDENS HUS være et sted der mennesker kan møte Gud og hverandre. Man kan møtes til bønn og lovsang og til gudstjenester. I tillegg kan workshops, filmfremvisning og andre inspirasjonskvelder arrangeres, og være med på å bidra mot hovedmålet. Når arbeidet vokser, og de nye kristne selv tar aktiv del i dette, vil man kunne nå lenger ut i samfunnet. Aktiviteter som suppekjøkken, mor og barn kafė, eller til og med vanlig konditori for byens befolkning.

Barn og Ungdom

Vi ønsker at huset skal få stor betydning for barn og ungdom i Tasiilaq. Det vil for eksempel være mulig å ha musikk verksted, noe som kan bli et alternativ til å gå på bar eller discotek. De unge vil da ha et sted der de kan bli kjent med Gud som en god far. Dette er et enormt stort behov i byen. Et nytt gudsbilde vil kunne hjelpe dem ut av sosiale problemer, og gi dem en ny kurs i livet.

Sjelesorg

De aller fleste på Øst-Grønland har opplevd traumer som gir dem store utfordringer i livet. Ved hjelp av sjelesorg, seminarer og kristne «selvhjelps-grupper» vil de få muligheten til å bearbeide fortiden. De vil lære prinsippene om tilgivelse og frihet, og hvordan de kan vokse i dette. Som et resultat vil folk oppleve indre legedom, og gjenopprettelse av relasjoner.

  

IcelandDanishDutchEnglishGermanNorway