Fredens Hus

Byggeprosjektet

Stiftelsen misjonshuset Fredens Hus har fått tildelt en flott og sentralt beliggende tomt fra kommunen. På denne tomta kan misjonshuset bygges. Huset er tegnet av en dansk arkitekt (Christian Panbo). Panbo Hus har lang erfaring med å sette opp modulhus som tåler det tøffe klimaet på Grønland. Disse husene kan på kort tid i hovedsak …

Hva skal huset brukes til

Vi har mange tanker om potensielle aktiviteter som kan skje i misjonshuset, men hovedformålet er realasjonsbygging: relasjonen med Gud og med hverandre i en trygg atmosfære! Ut fra et bibelsk perspektiv ønsker vi at folk sin gudstro og etterfølgelse skal vokse.   

Målsettingen

Gruppen av troende i Tasiilaq trenger et sted der de kan møtes for å både oppdage og erfare Guds kjærlighet. Den pågående og fremtidige vekst i arbeidet hindres i mangel på lokaliteter. I dag leier vi er dagsenter for barn for å holde gudstjenester. Senteret er kun tilgjengelig annenhver søndag, og noen ganger må oppsatte …

IcelandDanishDutchEnglishGermanNorway