Tilbage til Fredens Hus

Hvad skal det bruges til

Arbejdet som vil udgå fra Fredens Hus er ikke først og fremmest om aktiviteter, det handler om relationer. Relation med Gud og med hinanden. Relationer kan opbygges og vokse igennem de tilbudte aktiviteter i et trygt miljø. Aktiviteterne understøtter også vækst i tro og i nyt liv ud fra et bibelsk perspektiv.

Uddannelse

Uddannelse er en vigtig del i at nå målet. Øst-Grønland har dets eget sprog og der er næsten ingen litteratur eller andre medier til rådighed til uddannelse og til opbygning af folk i deres tro. De kristne materialer der er til rådighed, er hovedsagelig på vestgrønlandsk. Der er lidt, eller intet kendskab til Bibelen eller bibelsk syn for relationer og for livet som Gud tiltænkte det. Den ugentlige bibelskole, som nu finder sted i en dagligstue, er et eksempel på uddannelse som hjælper mennesker til at anskue og leve deres liv ifølge Guds perspektiv. Andre uddannelser og aktiviteter som kan finde sted i Fredens Hus, vil yderligere støtte denne proces. For eksempel, er der et ønske om at tilbyde ægteskabskurser, hvor par modtager bibelsk input og kan indgå i samtaler med hinanden. Når et ægteskab bliver genoprettet til det som Gud havde tiltænkt det at være, vil det fungere som en katalysator for yderligere forandring i familien og for samfundet. Uddannelse er også tiltænkt at træne fremtidige ledere så det kristne arbejde kan videreføres af de lokale.

Gæstetalere og kort-tids mission teams

Det pågående arbejde i Fredens Hus kan også blive understøttet af udefrakommende hjælp. Gæstetalere kan inviteres til at supplere undervisningen. Det årlige rådgivningskursus ”pain in the heart”, som bliver givet af en grønlandsk præst fra vestkysten, kunne finde en fast plads i huset. Kort-tids missions team, som kan have en stor indflydelse på Tasiilaq, kunne også indlogeres i huset. Alle aktiviteter og initiativer som udgår fra Fredens Hus er baseret på at mennesker er forbundet til Gud og til hinanden. Det handler om relationer. Mennesker står ikke længere alene, det gør en stor forskel i dette isolerede samfund. Bekræftende og inspirerende relationer og aktiviteter skaber en opmærksomhed på selvværd og egne evner. Dette giver håb og en sund vision for livet. Mennesker fyldt af liv er smittende og vil sprede Guds rige på en effektiv måde.

Møde hinanden

Fredens hus vil være et sted hvor folk kan møde Gud og mødes med hinanden. Der er en åben tilgang til bøn og tilbedelse. Der kan også foregå strukturerede søndagsgudstjenester her. Arbejdsgrupper, filmaftner og inspirerende engangsforanstaltede events der finder sted i Fredens Hus vil alle bidrage til Guds riges arbejde i Tasiilaq. Som arbejdet vokser og unge kristne selv tager en aktiv del, kan aktiviteterne udvides til yderligere at nå samfundet for Kristus. For eksempel, kan nævnes suppekøkken eller ugentlige moder-barn café eller endda en kristen ”kaffebar”.

Børn og unge

Huset vil være til stor gavn for børn og unge i Tasiilaq. Der vil være værelser til f. eks at spille musik eller være kreativ, som vil tilbyde ungdommen et alternativ til at besøge værtshuset eller diskoteket. De unge i Tasiilaq vil således have et sted, hvor de kan lære at kende Gud og sig selv som hans elskede børn. Det vil åbne nye døre for dem så de kan bryde ud af sociale problemer og finde en ny retning for deres liv under Guds ledelse.

Rådgivning

Så godt som alle i Østgrønland har oplevet traumatiske situationer, der får dem til at kæmpe sig gennem livet. Ved hjælp af rådgivning, Kristus-centrerede selv-hjælpsgrupper og seminarer, vil folk få mulighed for at stå ansigt til ansigt med deres smertefulde fortid og behandle den. De vil lære Guds skridt til tilgivelse og et liv i frihed og hvordan man vokser i det. Som et resultat vil folk opleve helbredelse til deres sjæl og genoprettelse i deres relationer.

  

IcelandDanishDutchEnglishGermanNorway